นาธาเนียล เอ็ดวิน ไคลน์

ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อเต็ม นาธาเนียล เอ็ดวิน ไคลน์ วันเกิด 5 เมษายน ค.ศ. 1991 (26 ปี) สถานที่เกิด สตอกเวลล์, อังกฤษ ส่วนสูง 5 ft 9 in

Read more